1398/06/03
ارتباط با ما :

 

 

 

نشانی ما :

 

اهواز - خیابان فلسطین - استانداری خوزستان 

طبقه اول - راهروی ب

اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری

 

 

تلفن تماس:   33336043

نمابر:    33363525