1396/04/01
الگوی تهیه گزارش مصور

 

 

(  راهنمای تهیه گزارش متنی و مصور عملکرد ستاد صیانت  )

تذکر  : این نمونه صرفا جهت الگو برداری بمنظور تهیه گزارشهای ستاد صیانت از حقوق شهروندی و ترویج عفاف و حجاب نمایش داده می شود . و به دلیل اینکه این الگو  فقط  در مورد قسمتی ازبرنامه های ستاد  صیانت صدق میکند و  شامل تمام برنامه های ستاد نیست لذا قابل ارسال بعنوان گزارش عملکرد نمی باشد و دبیران محترم ستادهای صیانت باید با مد نظر قرار دادن کلیه برنامه های ابلاغی ستاد مرکزی صیانت از حقوق شهروندی و ترویج عفاف و حجاب ، گزارش های عملکرد سه ماهه ، شش ماهه و یکساله ستاد را بصورت WORD یا  پاور پوینت تهیه و در قالب یک لوح فشرده ارسال  نمایند .

=================

 

گزارش عملکرد سه ماهه   .............   ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی

عنوان دستگاه ............................

 

-        انتخاب و انتصاب اعضای ستاد . (سایر توضیحات اضافه شود و تصویر نمونه ای از احکام اعضا  الصاق گردد)

-        برگزاری تعداد........... فقره جلسه ستا د صیانت از حقوق شهروندی به ریاست  ................. و با حضور ................................. و تعداد ..........فقره مصوبه در تاریخ های .............................    ( سایر توضیحات اضافه شود و در ادامه مطلب صورتجلسات  ونمونه ای از تصاویر مرتبط الصاق شود )

-        تدوین منشور حقوق شهروندی  دستگاه ( متن و تصویر تابلوی منشور ضمیمه گردد )

-        تدوین و ترویج منشور عفاف و حجاب( متن و تصویر تابلوی منشور ضمیمه گردد )

-      برگزاری تعداد........... فقره جلسه اخلاق اداری / آموزش منشور حقوق شهروندی و منشور عفاف و حجاب / نشست های علمی و تخصصی به ریاست  ................. و با حضور استادان................................. در تاریخ های .............................  و در محل ..................  ( سایر توضیحات اضافه شود و نمونه ای از تصاویر مرتبط الصاق گردد )

-        انجام   ....................... پژوهش های کاربردی و تهیه مقالات و دانستنیهای علمی مرتبط  با صیانت از حقوق شهروندی و ترویج عفاف و حجاب با موضوعات ....................    ( سایر توضیحات اضافه شود و در ادامه مطلب  تصاویر مرتبط الصاق شود )

-        بارگذاری تعداد ................. فقره  مطالب تبلیغی و ارشادی در پورتال مدیریت که حاوی آیات وروایات  ، بیانات مقام معظم رهبری ،‌استفتائات مراجع و ... با موضوعات ..................................... ( نمونه برخی مطالب ضمیمه  و الصاق شود )

-        برگزاری تعداد  .............   دوره آموزشی / کارگاه و همایش آموزشی مرتبط با برنامه های ستاد صیانت از حقوق شهروندی و ترویج عفاف و حجاب به مدت  ......... .........  باموضوعات ..................................و برای تعداد  ........ ........ مخاطب توسط اساتید  ......................... در محل ............................ و در تاریخ های .............................   (سایر توضیحات اضافه شود و در ادامه مطلب  تصاویر مرتبط  و نمونه هایی از گواهینامه پایان دوره الصاق شود )

-        تهیه و توزیع تعداد .................. بروشور /  لوح فشرده /  ویژه نامه / کتاب / جزوه و....  آموزشی مرتبط با  صیانت از حقوق شهروندی و ترویج عفاف و حجاب باموضوعات و عناوین  ...........................  بمنظور توزیع بین اقشار مختلف مردم  ( سایر توضیحات اضافه شود و در ادامه مطلب نمونه هایی از اقلام الصاق  یا ارسال شود )

-        اجرای ...... برنامه فرهنگی ، هنری و تبلیغی {اجرای مسابقات، تئاتر، نمایش فیلم، برگزاری نمایشگاه، اردوهای فرهنگی، زیارتی و سیاحتی ، مراسم گرامیداشت مناسبت های مذهبی و ملی و عرضه بسته­ های فرهنگی} ( نوع و موضوع برنامه ها و سایرتوضیحات درج و تصاویر مرتبط و منتخب الصاق شود .)

-       ............. مورد تذکر شفاهی و کتبی رعایت حجاب به برخی از مراجعین و ........... .

-       تشکیل ............. فقره جلسه هیات رسیدگی به تخلفات اداری .

-        نصب تعداد ...................... بنر ،‌پلاکارد و پوستر با موضوعات ...................................  در تابلو و محل های پر تردد اداره (  موضوعات باید  شامل برنامه های ابلاغی ستاد صیانت از حقوق شهروندی و ترویج عفاف و حجاب نیز باشد )؛ انجام ......................  مورد تبلیغات محیطی در سطح شهر ،‌ ‌و در صفحه اصلی پورتال سازمان باموضوعات .................  جهت ارتقای آگاهی های عمومی ( سایر توضیحات اضافه شود و در ادامه مطلب  تصاویر مرتبط الصاق شود )

-      ایجاد بانک اطلاعات و قوانین اداری در پورتال مدیریت

-       استفاده از سامانه پیامکی و پورتال به منظور دریافت نظرات مردم و رسیدگی به شکایات آنها در قالب فرمهای الکترونیکی بر روی پورتال ( سایر توضیحات اضافه شود و در ادامه مطلب  تصاویر مرتبط الصاق شود )

-        توسعه خدمات الکترونیکی و اطلاع رسانی برای عموم مردم در پورتال مدیریت

-        توسعه اتوماسیون اداری جهت انجام مکاتبات مراجعان و ادارات از طریق شبکه دولت در راستای تسریع در اجرای خدمات

-        ارسال ............. فقره  پیامک با موضوعات  ................................    طی مدت ......... جهت ارشاد یا اطلاع رسانی

-       اعلام  اسامی  ................ نفر ازکارکنان موثر در اجرای تکریم ارباب رجوع جهت شرکت در جشنواره شهید رجایی

-       اعطای  ............. عدد لوح  تقدیر  و هدایا به ............... نفر ازکارکنان موثر در ترویج عفاف و حجاب و صیانت از حقوق شهروندان (  در صورت امکان اسامی افراد و سایر توضیحات درج شود و  تصاویر مرتبط و منتخب الصاق گردد )

-        اعمال ................مورد ترفیعات و انتصاب پست جدید با توجه به تواناییها ، شایستگی هاو موثر بودن افراد در زمینه های ............ .............

-        انجام .............. فقره نظرسنجی های مصاحبه ای  با مراجعین در زمینه نحوه ارائه خدمات . 

-       انجام  ............. فقره بازرسی از واحدهای تابعه در تاریخهای .................................  ( نمونه ای از چک لیستهای تکمیل شده الصاق شود )

-       ایجاد ............ فرم شکایات ،‌ فرم نظرخواهی و فرم دریافت خدمات  یا تسهیلات برای مراجعان و متقاضیان بصورت الکترونیکی یا کاغذی قابل استفاده برای عموم مراجعین ؛ ایجاد سامانه های ارتباطی به منظور پاسخگویی و راهنمایی مراجعین ، نصب تابلوی راهنما بر سردر ورودی اداره  و نصب تابلوی شرح خدمات پرسنل بر سردر اتاقها و قراردادن اتیکت رومیزی نام و سمت پرسنل بر روی میز کاری هر یک از کارکنان( سایر توضیحات اضافه شود و در ادامه مطلب  تصاویر مرتبط الصاق شود )

-       برگزاری ................. فقره جلسه ملاقات مردمی در دفتر مدیریت و  حضوردر مجامع عمومی نظیر نماز جمعه ،‌ مساجد و ... در تاریخ های ............................................................... ( سایر توضیحات اضافه شود و  تصاویر مرتبط الصاق شود ) 

-        درج سایر اقدامات ستاد صیانت : دبیران محترم ستادهای صیانت با مد نظر قرار دادن کلیه برنامه های ابلاغی ستاد مرکزی صیانت از حقوق شهروندی و ترویج عفاف و حجاب ، گزارش های عملکرد سه ماهه ، شش ماهه و یکساله ستاد را بصورت WORD یا  پاور پوینت تهیه و در قالب یک لوح فشرده  به ستاد استانی صیانت ارسال  نمایند .