1396/04/01
دستور العمل

متن پیش نویس منشور حقوق شهروندی

- دستور العمل برنامه های ستاد صیانت سال 1394 ( این دستورالعمل در سال 1395 نیز  معتبر و جاری  است )

- وظایف برون سازمانی دستگاههای اجرایی در گسترش فرهنگ عفاف و حجاب ( مصوب 427) 

( این وظایف در سال 1384 مصوب و به کلیه دستگاههای ذیربط ابلاغ گردیده است لذا دستگاههای مشمول  باید وظایف تعیین شده مذکور را در برنامه سالانه خود داشته باشند .)    

-دستورالعمل بازرسي­ از  دستگاههاي اجرايي

- مصوب " فرهنگ عفاف  "  شورای عالی انقلاب فرهنگی