مدیر کل امور اجتماعی استان پیشنهاد کرد:

راه اندازی مرکز مدیریت واحد در آموزش و پرورش جهت رصد دانش آموزان

مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استان خوزستان، طرح راه اندازی مرکز مدیریت واحد در آموزش و پرورش بمنظور رصد، پایش و غربالگری دائم دانش آموزان را پیشنهاد کرد.

 

مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استان خوزستان، طرح راه اندازی مرکز مدیریت واحد در آموزش و پرورش بمنظور رصد، پایش و غربالگری دائم دانش آموزان را پیشنهاد کرد.
محمد صادق کریمی کیا در شورای آموزش و پرورش استان که صبح امروز یکشنبه ( ۲۸مهرماه ۱۳۹۸) در سالن جلسات حوزه استاندار برگزار شد، با اشاره به اجرای طرح ملی نماد(طرح نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان) گفت:این طرح در ۳ سال گذشته توسط شورای اجتماعی کشور تامین اعتبار شده است و امسال نیز این سازمان از اجرای آن در استان حمایت می کند.
وی تصریح کرد: امسال با حمایت شورای اجتماعی کشور، اجرای این طرح در یکهزار و ۳۵۱ استان آغاز شده است؛ هر چند با توجه به جمعیت یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفری دانش آموزی استان، اجرای این طرح در همه مدارس لازم می باشد.
مدیر کل امور اجتماعی استان بیان داشت: با توجه به آسیب های اجتماعی این طرح از سال ۱۳۹۵ با حمایت سازمان امور اجتماعی کشور با رویکرد پیشگیری از بروز آسیب تدوین و اجرا شده است.
کریمی کیا با اشاره به جمعیت قابل توجه دانش آموزان پیشنهاد کرد: علاوه بر اعتبار شورای اجتماعی کشور،یک مرکز مدیریت واحد در آموزش و پرورش بمنظور رصد، پایش و غربالگری دائم دانش آموزان راه اندازی گردد.
مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خوزستان تاکید کرد: مداخله در خصوص دانش آموزان شناسایی شده، نیازمند تدوین نسخه های جامع تر در حوزه اجتماعی است.

301