دیدار مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خوزستان با آسیب دیدگان حادثه تصادف محور ایذه- دهدز در بیمارستان طالقانی اهواز

photo_2017-11-12_13-09-09

photo_2017-11-12_13-09-09
photo_2017-11-12_13-09-26

photo_2017-11-12_13-09-26
photo_2017-11-12_13-09-33

photo_2017-11-12_13-09-33
photo_2017-11-12_13-09-37

photo_2017-11-12_13-09-37
photo_2017-11-12_13-09-42

photo_2017-11-12_13-09-42
photo_2017-11-12_13-09-47

photo_2017-11-12_13-09-47
photo_2017-11-12_13-09-51

photo_2017-11-12_13-09-51
photo_2017-11-12_13-09-56

photo_2017-11-12_13-09-56